منو

آخرین خبرها :

آرشیو "گیاهان دارویی" " بایگانی مطالب سایت

خواص گیاه داروئی (قاصدک)

خواص گیاه داروئی (قاصدک)

به گزارش ایلیا نیوز ؛ دوراهک شهری در منطقه ی خشک جنوب استان بوشهر از توابع شهرستان دیر است که دارای کوهی به نام احمد سلمان می باشد. کوه احمد سلمان منطقه ی خوش آب و...

ادامه مطلب ...

خواص داروئی (استبرق) یا همان خَرگ

خواص داروئی (استبرق) یا همان خَرگ

به گزارش ایلیا نیوز ؛ دوراهک شهری در منطقه ی خشک جنوب استان بوشهر از توابع شهرستان دیر است که دارای کوهی به نام احمد سلمان می باشد. کوه احمد سلمان منطقه ی خوش آب و...

ادامه مطلب ...

خواص گیاه داروئی (خارمریم) یا همان (کنگر خر)

خواص گیاه داروئی (خارمریم) یا همان (کنگر خر)

به گزارش ایلیا نیوز ؛ دوراهک شهری در منطقه ی خشک جنوب استان بوشهر از توابع شهرستان دیر است که دارای کوهی به نام احمد سلمان می باشد. کوه احمد سلمان منطقه ی خوش آب و...

ادامه مطلب ...

خواص گیاه داروئی (ثعلب) یا همان (شیرمشو)

خواص گیاه داروئی (ثعلب) یا همان (شیرمشو)

به گزارش ایلیا نیوز ؛ دوراهک شهری در منطقه ی خشک جنوب استان بوشهر از توابع شهرستان دیر است که دارای کوهی به نام احمد سلمان می باشد. کوه احمد سلمان منطقه ی خوش آب و...

ادامه مطلب ...

خواص گیاه داروئی (هندوانه ابوجهل) یا همان خیار تَحلو

خواص گیاه داروئی (هندوانه ابوجهل) یا همان خیار تَحلو

به گزارش ایلیا نیوز ؛ دوراهک شهری در منطقه ی خشک جنوب استان بوشهر از توابع شهرستان دیر است که دارای کوهی به نام احمد سلمان می باشد. کوه احمد سلمان منطقه ی خوش آب و...

ادامه مطلب ...

خواص صمغ درخت (سقز) یا همان بنیزه

خواص صمغ درخت (سقز) یا همان بنیزه

به گزارش ایلیا نیوز ؛ دوراهک شهری در منطقه ی خشک جنوب استان بوشهر از توابع شهرستان دیر است که دارای کوهی به نام احمد سلمان می باشد. کوه احمد سلمان منطقه ی خوش آب و...

ادامه مطلب ...

خواص گیاه داروئی ( هلپه)

خواص گیاه داروئی ( هلپه)

به گزارش ایلیا نیوز ؛ دوراهک شهری در منطقه ی خشک جنوب استان بوشهر از توابع شهرستان دیر است که دارای کوهی به نام احمد سلمان می باشد. کوه احمد سلمان منطقه ی خوش آب و...

ادامه مطلب ...

خواص گیاه داروئی (آویشن) یا همان اوشه

خواص گیاه داروئی (آویشن) یا همان اوشه

به گزارش ایلیا نیوز ؛ دوراهک شهری در منطقه ی خشک جنوب استان بوشهر از توابع شهرستان دیر است که دارای کوهی به نام احمد سلمان می باشد. کوه احمد سلمان منطقه ی خوش آب و...

ادامه مطلب ...

خواص گیاه داروئی ناخنک (خلخلوک)

خواص گیاه داروئی  ناخنک (خلخلوک)

به گزارش ایلیا نیوز ؛ دوراهک شهری در منطقه ی خشک جنوب استان بوشهر از توابع شهرستان دیر است که دارای کوهی به نام احمد سلمان می باشد. کوه احمد سلمان منطقه ی خوش آب و...

ادامه مطلب ...

خواص گیاه داروئی (تُرشک) یا ترشو

خواص گیاه داروئی (تُرشک) یا ترشو

به گزارش ایلیا نیوز ؛ دوراهک شهری در منطقه ی خشک جنوب استان بوشهر از توابع شهرستان دیر است که دارای کوهی به نام احمد سلمان می باشد. کوه احمد سلمان منطقه ی خوش آب و...

ادامه مطلب ...

خواص گیاه داروئی( اسپند) یا همان (سَندَل)

خواص گیاه داروئی( اسپند) یا همان (سَندَل)

به گزارش ایلیا نیوز ؛ دوراهک شهری در منطقه ی خشک جنوب استان بوشهر از توابع شهرستان دیر است که دارای کوهی به نام احمد سلمان می باشد. کوه احمد سلمان منطقه ی خوش آب و...

ادامه مطلب ...

خواص گیاه داروئی (خارشتر) یا همان خار اَرو

خواص گیاه داروئی (خارشتر) یا همان خار اَرو

به گزارش ایلیا نیوز ؛ دوراهک شهری در منطقه ی خشک جنوب استان بوشهر از توابع شهرستان دیر است که دارای کوهی به نام احمد سلمان می باشد. کوه احمد سلمان منطقه ی خوش آب و...

ادامه مطلب ...

خواص گیاه داروئی (بومادران) یا همان سر زردو

خواص گیاه داروئی (بومادران) یا همان سر زردو

به گزارش ایلیا نیوز ؛ دوراهک شهری در منطقه ی خشک جنوب استان بوشهر از توابع شهرستان دیر است که دارای کوهی به نام احمد سلمان می باشد. کوه احمد سلمان منطقه ی خوش آب و...

ادامه مطلب ...

  • صفحه ی 2 از 3
  • >
  • 1
  • 2
  • 3
  • <
Top