به گزارش ایلیا نیوز ، تصاویری که پیش روی شماست توسط کاربران سایت ایلیا نیوز گرفته شده و برای این وبگاه ارسال گردیده است .

تصاویر را ببینید و زیباترین سفره را انتخاب کنید.

********************************

نظر سنجی

نتیجه نظر سنجی زیباترین سفره هفت سین:

اول: سعید بردستانی: ۵۲ رای

دوم: محمدرضا میرزایی ۱۵ رای

سوم: حسن انیژپور ۱۲ رای

چهارم: رضا سهولی ۸ رای

نتیجه نظر سنجی

 

*****************************

تصاویر ارسالی توسط حاج مصطفی فخرایی

****************************

http://s6.picofile.com/file/8244197942/haftsin_1_1_95_16_.jpg

 

*****************************

تصاویر ارسالی توسط امیر دوراهکی

*****************************

http://s7.picofile.com/file/8244245134/7_sin_3_1_95.jpg

 

*****************************

تصاویر ارسالی توسط رضا سهولی

*****************************

http://s7.picofile.com/file/8244171692/haftSin_1_1_95_9_.jpg

http://s7.picofile.com/file/8244171850/haftSin_1_1_95_13_.jpg

 

 

*****************************

تصاویر ارسالی از  زارعی

*****************************

http://s7.picofile.com/file/8244171826/haftSin_1_1_95_12_.jpg

 

 

*****************************

تصاویر ارسالی از زایر احمد دوراهکی

*****************************

http://s7.picofile.com/file/8244171676/haftSin_1_1_95_6_.jpg

http://s7.picofile.com/file/8244171684/haftSin_1_1_95_7_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8244171650/haftSin_1_1_95_5_.jpg

 

 

*****************************

تصاویر ارسالی از سعید بردستانی

*****************************

http://s6.picofile.com/file/8244171584/haftSin_1_1_95_2_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8244171634/haftSin_1_1_95_4_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8244171618/haftSin_1_1_95_3_.jpg

 

 

*****************************

تصاویر ارسالی از  محمدرضا میرزایی

*****************************

http://s7.picofile.com/file/8244180768/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B3%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B0%DB%B4%DB%B3%DB%B4%DB%B5_Copy_.jpg

http://s7.picofile.com/file/8244180818/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B3%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B0%DB%B4%DB%B4%DB%B0%DB%B7_Copy_.jpg

 

 

*****************************

تصاویر ارسالی از سعید انگیزه

*****************************

http://s7.picofile.com/file/8244183784/IMG_20160320_WA0010_Copy_.jpg

http://s7.picofile.com/file/8244183818/IMG_20160320_WA0011.jpghttp://s6.picofile.com/file/8244183768/IMG_20160320_WA0009_Copy_.jpghttp://s6.picofile.com/file/8244183884/IMG_20160320_WA0021_Copy_.jpghttp://s6.picofile.com/file/8244183826/IMG_20160320_WA0018_Copy_.jpghttp://s7.picofile.com/file/8244183850/IMG_20160320_WA0020_Copy_.jpg

 

 

*****************************

تصاویر ارسالی از حسن انیژپور

*****************************

http://s7.picofile.com/file/8244184842/IMG_20160320_WA0025_Copy_.jpg

http://s7.picofile.com/file/8244184726/IMG_20160320_WA0024_Copy_.jpghttp://s7.picofile.com/file/8244184792/IMG_20160320_WA0027_Copy_.jpg

 

 

*****************************

تصاویر ارسالی از حسین درویشی

*****************************

The image “http://s6.picofile.com/file/8244201792/IMG_20160320_WA0029_Copy_.jpg” cannot be displayed because it contains errors.

http://s6.picofile.com/file/8244201850/IMG_20160320_WA0033_Copy_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8244201876/IMG_20160320_WA0034_Copy_.jpg

 

 

*****************************

این تصاویر به درخواست کاربر مربوطه بدون نام منتشر می شود

*****************************

http://s6.picofile.com/file/8244171750/haftSin_1_1_95_10_.jpg

http://s7.picofile.com/file/8244171792/haftSin_1_1_95_11_.jpg

اشتراک این خبر در :