به گزارش ایلیا نیوز ؛ دوراهک شهری در منطقه ی خشک جنوب استان بوشهر از توابع شهرستان دیر است که دارای کوهی به نام احمد سلمان می باشد. کوه احمد سلمان منطقه ی خوش آب و هوایی است که از دیرباز دامداران در آن سکنی داشته و دارند.

این کوه محل رویش گیاهانی است که خاصیت دارویی فراوانی داشته و مردم قدیمی این دیار برای مرهم دردشان از این گیاهان بهره می جستند.

در این مطلب تحقیقی جامع در مورد گیاهان دارویی موجود در اطراف شهر دوراهک بالاخص کوه احمد سلمان گرد آوری شده است . کار تحقیق در مورد این گیاهان توسط زایر احمد دوراهکی و سعید بردستانی انجام شده است.

برای دیدن خواص همه ی گیاهان جمع آوری شده اینجا کلیک کنید

http://s7.picofile.com/file/8253759184/19.jpg

خواص گیاه داروئی( شکرشفا)

با توجه به هزینه های بالای دارو درمانی،عوارض جانبی داروهای صناعی،عدم بهبودی کامل بیماران دیابتی تحت درمان داروهای شیمیایی و نیز تجارب موفقیت آمیز گیاه درمانی، توجه محققین به استفاده از داروهای گیاهی جلب شده است.

این گیاه برای درمان دیابت بسیار موثر می باشد.

هدف از تحقیق حاضر ،بررسی تاثیر هایپوگلیسمیک عصاره الکلی گیاه شکر شفا (Otostegia persica) در موش های صحرایی سالم و دیابتی شده با استرپتوزوسین می باشد. روش بررسی: داروی استرپتوزوسین با دوز ۵۵ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت درون صفاقی به رت های بالغ تزریق گردید.بعد از ۶ روز رت هایی که گلوکز ناشتای آن ها بالای ۱۵۰ میلی گرم بر دسی لیتر بود به عنوان دیابتی درنظر گرفته شدند.حیوانات به ۵ گروه تقسیم شده و گروه های تیمار عصاره را به ترتیب درمقادیر۱۰۰،۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت دهانی و به مدت سی روز دریافت داشتند.از همه گروهها در روزهای دهم،بیستم و سی ام جهت سنجش میزان گلوکز و انسولین ناشتا خونگیری به عمل آمد.از نمونه های سرمی حاصل از خونگیری در روز آخر جهت اندازه گیری پارامترهای دیگر شامل غلظت سرمی تری گلیسیرید،کلسترول تام و HDL تهیه گردید.اسلایدهای بافتی از طریق میکروسکوپ نوری جهت تخمین تغییرات هیستولوژیک لوزالمعده مورد بررسی قرارگرفتند. .  نتایج: میانگین سطح سرمی گلوکز ناشتا(p<0.05) در روز دهم فقط درگروه تیمار با مقدار ۴۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن کاهش معناداری در مقایسه با گروه کنترل دیابتی نشان داد اما در روزهای بیستم و سی ام گلوکز ناشتا در همه گروههای تیمار کاهش معناداری نسبت به گروه کنترل دیابتی نشان داد.همچنین مقادیر سرمی تری گلیسیرید(mg/dL) سرمی ناشتادر گروه های تیمار با مقادیر مختلف عصاره کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل دیابتی نشان داد.مقادیر سرمی انسولین، ،کلسترول وکلسترول HDLدر همه گروهها تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت. بررسیهای بافتی نیز تخریب سلولهای بتای پانکراس در گروههای کنترل دیابتی و گروه های تیمار نشان داد.اما میزان تخریب سلولهای آلفا در گروههای تیمار کمتر از گروه کنترل دیابتی بود بطوریکه در گروه دیابتی تیمار با دوز ۴۰۰ میلی گرم عصاره میزان استحاله استروما و توده سلولی به حداقل رسید. نتیجه گیری:عصاره گیاه شکرشفا موجب کاهش گلوکز و تری گلیسیرید خون در رت های مبتلا به دیابت نوع ۱ می شود.همچنین تخریب سلولهای بتای پانکراس در رت های دیابتی را کاهش میدهد. واژگان کلیدی:شکرشفا،دیابت نوع ۱،گلوکز،انسولین،کلسترول،تری گلیسیرید،پانکراس،موش صحرایی

http://s7.picofile.com/file/8253759192/19_1.jpg

اشتراک این خبر در :