ترامپبه گزارش ایلیانیوز ؛ فیلمی از شوخی مجری آمریکایی در یک برنامه با موهای ترامپ را مشاهده می کنید.

لینک دانلود فیلم

اشتراک این خبر در :