به گزارش ایلیانیوز ؛ در طلیعه این نوشتار لازم به ذکر است، حساب نقادان محقق،بعضا حکم همراهان موافق را دارد، و هر منتقدی ترسو، بزدل، بیسواد و تازه به دوران رسیده نیست، مخصوصا در دربار حضرت آنانی که از بستن دهان منتقدان در محفل تنفیذشان به خدا پناه بردند، و گفتند دراز است ره منزل و من نوسفرم.
جنین اعتدال، در رحم انقلاب، به ماه های پایانی خود نزدیک است و آبستن حوادثی از نوع ناکامی. پاتولوژی های دقیق پزشکی، حکایت از نارس بودن این جنین دارد، دو راه پیش روی ماست، نجات جان مادر یا تحمل طفل نارس و ناقص، آناتومی انقلاب نجات جان مادررا عقلا، مقرون به صرفه ترمیداند، تا تحمل یک موجود نارس و ناقص کورتاژ بهترین راه ممکن برای نجات جان مادر است.
این نوشتار در پی تضعیف یا تخریب پیشانی نظام، یعنی دولت نیست، و چنین روحیه ای اساسا از فرزندان انقلاب بعید است، چون که اینان بسان مادری اند که برای ملاحظه حال فرزندشان در دست نامادری راه ملاطفت پیشی گرفته اند ولی  آگاهی بخشی، رسالتی است.
حال که کو کب اقبال برجام نا فرجام رو به تاریکی گرائیده و هیجان کاذب پیروزی بدون جام در برجام، به سرخوردگی بدل شده، قدری انصاف اگر باشد قضاوت نیز بسی ممکن است.
دولت، با شعار گردش همزمان اقتصاد و سانتریفیوژ و وعده خروج از رکود صد روزه اعتماد بخشی از مردم را جلب کرد، هرچند اختلاف عمیق در جناح مقابل دولت نیز مزید بر علت شد و باعث پیروزی نه چندان موفقیت آمیز جناب روحانی شد.

شیخ حسن درخشاناوایل راه هیجان زدگی و تزریق امید واهی به جامعه آنقدر زیاد بود که جمله”روحانی مچکریم”جز کلید واژه های  اکثر جامعه شد، اما دیری نپایید که ابرهای سیاه شعار زدگی کنار رفت و واقعیت ها
به منصه ظهور رسید.

دلیل ناکامی دولت را صرفا در جهت گیری متناقض با گفتمان انقلاب میشود خلاصه کرد و مدیران ارشدی که موفقیت ایرانی را در حد آبگوشت بز باش تعریف میکردند یا اعتقاد به واردات مدیر داشتند، و اساسا اقتصاد مقاومتی را بر نمی تافتند و یا اینکه قلبا به این نوع اقتصاد ایمان نداشتند و  یا بعضاگرایش لیبرالی داشتند.
پیر و فرتوت بودن تیم قوای اجرایی و تحلیل قوا و انرژی عامل مهم دیگری در ناکامی وعده های اقتصادی دولت بود.
رفاه زدگی و اشرافی گری بیشتر مدیران دولتی عامل بعدی در ناموفق بودن هییت اجرایی میتوان بر شمرد و اصولا مدیران رفاه زده نه اعتقادی به اقتصاد مبتنی بر مقاومت دارند و نه قادر به اجرای آنند،
غلبه متن بر حاشیه و درگیر حواشی بدون هیچ اولویت اصلی، را میتوان از جدی ترین نقاط ضعف دولت برشمرد، برای نمونه میتوان به قطب بندی جامعه توسط دولت به یک دسته طرفداران برجام و گروهی دیگر دشمنان مردم اشاره کرد، دولت در این قطب سازی خطرناک توانست بخشی از نیروهای هوادار خود را راهی مجلس کند.
نمونه دیگر آن که مصرف انتخاباتی دارد و برای چند ماه آینده رئیس جمهور مفید است، دسته بندی جامعه به گروه طرفداران کنسرت ودسته دیگر مخالفان شادی مردم است. در این دسته بندی عده ای مخالف شادی مردمند که مخالفان دولت محسوب میشوند و عده ای طرفدار شادی مردم، که رئیس جمهور و طرفداران مثلا اعتدالی ایشانند،
سر دست گرفتن شعار های انقلابی و غیر انقلابی عمل کردن و ضدیت با انقلابیون در قالب طعن و کنایه و توهین به منتقدان، نیز در عدم موفقیت جناب پریزدنت بی تاثیر نبوده است. از باب نمونه میتوان به کنایه های روحانی در روز ملی صادرات اشاره کرد، وقتی میگوید شاید عمرتان طولانی شده است…بماند بقیه اش.
آری، بختکی پدر اقتصاد درآورده و باز آدرس رونق میدهید،ا قتصادمان فلج است و وزیر ورزش را برکنار میکنید،
عبور از رکودی میکنید که رکودش رکورد زده است، از برد برجامی سخن میگویید که در هیچ جامی نبوده است،
قلب اراک و بتن ریزی و بر باد رفتن صنعت هسته ای و بماند بقیه اش..
روحانی، در منتسب کردن چیزهای غیر واقع به مخالفان خود تبحر خاصی دارد. مثلا آنجا که مطرح میکند خرید هواپیما برای صادرات مفید است، یکی نیست بپرسد آخر با هواپیمای مسافر بری قرار است چه صادراتی صورت بگیرد، و از بین این دویست هواپیما، که خریداری شده از ایرباس و بویینگ چند فروند آن بار بری است؟ و اصلا مخالفان شما چه موقع از خرید هواپیمای باربری ناراحت بوده اند، که میگویید شاید عمرتان طولانی شده. لازم به ذکر است رهبر معظم انقلاب فرمودند:اولویت اصلی ما خرید هو اپیما نبود.

در هر حال جام ما پر می نشد به دوران شما و با این کنایه ها گردی بر رخسار حضرت سیمرغ  نخواهد نشست و طعن طاعنان، چون ضربه بر سر آهنی است که او را با صلابت تر میکند، عزیزی می گفت: آهن در هر سفری بین آب و آتش آبدیده تر میشود و ریزش های حوالی کوه قاف گام هایمان را مصمم تر میکند.
اصلا معجزه انقلاب چنین است هرچه دشمن در خرابی اش میکوشد آباد تر میشود و جالب انکه دعوی امارت میکنند ولی قلعه انقلاب عمارت میابد.

حسن درخشان
سی ام مهر نود و پنج
شیراز

اشتراک این خبر در :