حرکت نمادین کاروان اسرا  از شام به کربلا در فضای باز حسینیه شهید دستغیب دوراهک برگزار شد

عکس:سعید دوراهکی – پارس جنوب

http://s8.picofile.com/file/8275527768/P1011588.JPGhttp://s9.picofile.com/file/8275527792/P1011595.JPGhttp://s8.picofile.com/file/8275527800/P1011596.JPGhttp://s9.picofile.com/file/8275527918/P1011601.JPGhttp://s9.picofile.com/file/8275527934/P1011602.JPGhttp://s8.picofile.com/file/8275527992/P1011603.JPG

http://s8.picofile.com/file/8275528018/P1011605.JPGhttp://s9.picofile.com/file/8275528076/P1011608.JPG

http://s8.picofile.com/file/8275528092/P1011609.JPGhttp://s9.picofile.com/file/8275528042/P1011607.JPGhttp://s8.picofile.com/file/8275528318/P1011624.JPGhttp://s8.picofile.com/file/8275528284/P1011623.JPGhttp://s9.picofile.com/file/8275528250/P1011620.JPGhttp://s9.picofile.com/file/8275528234/P1011615.JPGhttp://s9.picofile.com/file/8275528218/P1011617.JPG

http://s9.picofile.com/file/8275528150/P1011613.JPGhttp://s8.picofile.com/file/8275528350/P1011627.JPGhttp://s9.picofile.com/file/8275528192/P1011614.JPGhttp://s8.picofile.com/file/8275528142/P1011612.JPGhttp://s8.picofile.com/file/8275528126/P1011611.JPG

http://s9.picofile.com/file/8275527834/P1011597.JPGhttp://s8.picofile.com/file/8275527876/P1011600.JPG

اشتراک این خبر در :