میادین گازی گلشن و فردوسی در جغرافیای شهرستان دیّر قرار دارد و از منطقه راس المطاف (بعد از روستای دمیگز به سمت بردخون) تا خورخان؛ یعنی نوار ساحلی ٢٠ مایلی را شامل می شود.

http://pgnews.ir/uploads/15874601972100187291784947.jpgمیادین گازی گلشن و فردوسی در جغرافیای شهرستان دیّر قرار دارد و از منطقه راس المطاف (بعد از روستای دمیگز به سمت بردخون) تا خورخان؛ یعنی نوار ساحلی ٢٠ مایلی را شامل می شود.

بنا به پیشنهاد شرکت هلندی شل در سال ١٣٧٢، مقرر گردید مطالعات جانمایی با تاکید بر روش تولیدی جدید که با توجه به پیشرفت فناوری های نوین می باشد، برای این دو میدان در دستور کار قرار گيرد. بر همین اساس، مهندس هامانه وزیر وقت نفت، بازدید و مطالعه مناطق مورد نظر برای احداث میدان پارس شمالی را در دستور کار خود قرار داده و آبان ماه ۱۳۸۵ مقرر شد؛ پس از تصویب مکان یابی در استان بوشهر، وزارت نفت به مصوبه استان عمل نماید. بر همین مبنا مي بايست طرح توسعه میدان پارس شمالی در ١٠ فاز؛ به ترتیب پنج فاز در شهرستان دیّر، سه فاز در شهرستان دشتی و دو فاز در شهرستان تنگستان احداث گردد.

اما به تازگی خبرهایی در خصوص انتقال تولیدات ميادين گازي گلشن و فردوسي از شهرستان ديّر به پالایشگاههای پارس جنوبي منتشر شده و به معنای نادیده گرفتن سهم این شهرستان از تاسیسات موجود می شود.

در این خصوص سايت خليج فارس اسنادی در اختیار دارد که با هدف بررسی و دقت نظر بیشتری از سوی وزارت نفت و نظارت نمایندگان مجلس در خصوص آن، به تحلیل آن می پردازد:

١. نامه مديرعامل وقت شركت نفت و گاز پارس (علي اكبر شعبانپور) به مديرعامل شركت ملي نفت ايران (ركن الدين جوادي) در تاریخ ۹۴٫۵٫۱۲ با موضوع ميادين پارس شمالي، گلشن و فردوسي مبني بر انتقال ذخاير زير زميني ان به پالايشگاههاي پارس جنوبي.

٢. مجددا در تاريخ ۹۴٫۱۲٫۱۶ مديرعامل شركت نفت و گاز پارس اينبار به مهندس دلپريش مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران نامه ای ارسال کرده و با ادله تامين خوراك پشتيبان، خواستار این جابجایی شده است، در حاليكه رقيب ما در ميدان گازي پارس جنوبي يعني قطر، در حال استفاده حداكثري از آن مي باشد.

٣. در همين راستا نامه اي در مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۵ از سوي معاونت بررسي طرح هاي منابع هيدروكربوري تنظيم و به معاونت برنامه ريزي و تلفيق طرح ها و برنامه های با موضوع بررسي چگونگي ترسيم خط لوله با فيد فوريت اعلام مي گردد.

٤. در تاریخ ۹۵٫۵٫۱۲ يعني دقيقا يكسال بعد! مديرعامل جديد شركت نفت و گاز پارس، (محمد مشكين فام) نامه اي را جهت پيگيري و به مضمون بهينه سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح مورد نظر تنظيم و به مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران اعلام مي نمايد.

حال اگر بخواهیم مساله بهينه سازي با رويكرد تامين خوراك پشتيبان پالايشگاههاي پارس جنوبي با وجود ميدان گازي مشترك و تكنولوژي ذخيره سازي گاز در حفره هاي نمكي براي نسل آينده در كنار اصول پدافند غیر عامل را در توسعه این میدان گازی لحاظ کنیم، باید پرسید:

با توجه به اینکه ما در منطقه ای قرار داریم که هم از نظر طبیعی و هم ژئوپلیتیک، منطقه بحرانی قلمداد مي گردد و دائما توسط قدرتهای خارجی تهدید می شویم، عقل سلیم حکم می کند تمام تاسیسات گازی در یک منطقه متمرکز نباشد، زیرا در صورت تمرکز در یک منطقه آسیب پذیری کشور بیشتر می شود.

فرض کنیم به دلایل فنی، خرابکاری، تهدید خارجی یا به هر دلیل دیگري سیستم پالایشگاهی منطقه پارس جنوبي از فعالیت خارج شود، آیا نباید ما تاسیساتی موازی داشته باشیم که تولید پارس جنوبي را پوشش بدهد و دچار توقف صد درصدي تولید نشویم؟

به نظر مي آيد تاسیسات گلشن و فردوس و بطور کلی پارس شمالی را باید بصورت پراکنده ساخت و حتی بخشی از تاسیسات را با فاصله از دریا در نظر گرفت تا آسیب پذیری این صنایع به حداقل برسد.

از این رو از وزارت نفت انتظار مي رود در راستای پدافند غیرعامل و مسئولیت های اجتماعی، حقوق حقه ساکنان محدوده پارس شمالی را مورد توجه قرار داده و اقدامات معموله از سوی شرکت های تابعه برای انتقال تولید این میادین به پالایشگاههای موجود در پارس جنوبی که با نسل قدیمی ایجاد شده، لغو نماید.

 

اشتراک این خبر در :