خروس مهربانایلیانیوز  ؛ این شعر در سوگ پارک از دست رفته ی دوراهک سروده ی خروس مهربان می باشد.

 

در سوگ پارک از دست رفته

 

اتل متل یه خورشید
آتش سرخ و سفید
آفتاب داغ می بینم
سایه میخوام بشینم
یه پارک شاد و خوشگل
نشسته داغش به دل
یه پارک نازی داشتیم
خیلی دوسش میداشتیم
یهو اومد یه لودر
رنگ هوا شد کدر
رو پارکمون خط کشید
رنگ درخت ها پرید
درخت هاشو بریدن
همه چمن ها چیدن
رنگ سفید گذاشتن
سبزی هاشو برداشتن
چه فکری بود از کجا
یهو اومد به اینجا
به فکر پارک هرزگاه
از ته دل بکش آه
اینم بمونه یادگار
شورای دوره ی چهار

امضا خروس مهربان

اشتراک این خبر در :