اگر منظور رئیس جمهور بودجه عمرانی محقق شده بوده نه مصوب، که در این خصوص باید گفت، مقایسه بودجه عمرانی محقق شده سال ۹۱ با رقم پیشنهادی ۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۹۶ از اساس غلط است و دولت روحانی در تحقق بودجه های عمرانی عملکرد ضعیف تری نسبت به دولت های قبل داشته است.
حسن روحانی رئیس جمهور امروز در دانشگاه تهران بودجه عمرانی سال ۹۱ را به غلط ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش ایلیا نیوز، حسن روحانی رئیس جمهور امروز در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران گفت: “کل بودجه  امسال ما ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است و این رقمی نیست. همچنین بودجه عمرانی ما خیلی نسبت به سال ۹۱ که ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده بیشتر شده و به ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.”

رئیس جمهور پیشتر هم از افزایش بودجه عمرانی به ۶۲ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۶ به عنوان یک رکورد یاد کرده بود.

در حالی حسن روحانی بودجه عمرانی سال ۹۱ را ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و آن را در مقایسه با رقم بودجه ۶۲ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۶ بسیار پایین می داند که ظاهراً تیم اقتصادی دولت آمار غلط به رئیس جمهور می دهند.

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی و قانون بودجه سال ۹۱، رقم بودجه عمرانی در سال ۹۱ بیش از ۳۹ هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان بوده است، نه ۱۱ هزار میلیارد تومان.

در ضمن اگر منظور رئیس جمهور بودجه عمرانی محقق شده بوده نه مصوب، که در این خصوص باید گفت، مقایسه بودجه عمرانی محقق شده سال ۹۱ با رقم پیشنهادی ۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۹۶ از اساس غلط است و دولت روحانی در تحقق بودجه های عمرانی عملکرد ضعیف تری نسبت به دولت های قبل داشته است.

علاوه بر این، طبق گزارش بانک مرکزی، رقم تحقق یافته بودجه عمرانی سال ۹۱ هم بیش از ۱۵ هزار و ۲۲۷ میلیارد تومان بوده که نشان می دهد، رقم اعلامی رئیس جمهور غلط است.

طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، دولت یازدهم از سال ۹۲ تا کنون مجوز تخصیص بیش از ۲۰۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را داشته ولی در عمل تنها ۹۳ هزار میلیارد تومان از این رقم را اختصاص داده است.

مستندات مربوط به بودجه عمرانی از سال ۸۹ تا ۹۴ را در ادامه ببینید.

آمار غلط روحانی در روز دانشجو +سند

آمار غلط روحانی در روز دانشجو +سند

اشتراک این خبر در :