به گزارش ایلیانیوز ؛ حجةالاسلام مصطفی مرهونی در آئین بزرگداشت نهم دی دیشب در جمع مردم روستای سرمستان در مسجد امیرالمؤمنین با اشاره به آیات و روایات، از بصیرت بعنوان نماد عزت و سرافرازی یک جامعه یاد نمود و گفت جامعه ای می تواند رستگار و عزتمند باشد که دارای بصیرت باشد و بصیرت را سلاح خود در برابر دشمن بداند. وی با اشاره به بصیرت ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب گفتند: با پیروزی انقلاب خواب و آرامش از دشمن گرفته شد و دشمن همواره مترصد فرصت برای مقابله با نظام بوده و در همان اوائل پیروزی، ۸ سال جنگ بر این نظام تحمیل کردند ولی بصیرت و آگاهی ملت دشمن را خوار و ذلیل کرد.
وی در ادامه به موضوع فتنه ۸۸ اشاره کرد و آن را یک دیگر از دسیسه دشمن دانست و  از همراهی برخی از فریب خوردگان داخلی با آنان، گفتند: متاسفانه برخی خواسته یا ناخواسته در دامن دشمن گرفتار شدند و در دسیسه دشمن شریک و دخیل گردیدند و خود کارگردان و بازیگر آن شدند و دشمن را برای رسیدن به خواسته هایش یاری نمودند.
وی ضمن انتقاد از برخی از سیاسیون و خواص جامعه گفتند: چرا برخی تکلیف خود را با فتنه ۸۸ روشن نمی کنند و خود را از بلاتکلیفی و مردم را از شک و تردید رها نمی کنند. چرا وقتی از آنان از فتنه۸۸ سوال می کنیم فقط می گویند ما پیرو خط رهبری هستیم.
وی گفت: مقام معظم رهبری خط قرمز این انقلاب را فتنه۸۸ بیان نمودند و پیروی از خط رهبری منوط بر برائت جستن از فتنه ۸۸ است.

اشتراک این خبر در :