بعلت کمبود نیروهای حراست در فاز ۱۴، هم اکنون تعدادی از نیروهای حراستی غیر بومی را از فازهای ۱۷ و ۱۸ به این سایت انتقال داده اند و این چه توجیهی دارد که در همان زمان، نیروهای بومی حراستی را به فازهایی دیگر منقل میکنند جز اینکه مدیران این شرکت میدادنند که به زودی به دلیل اتمام پروژه در فازهای ۱۷ و ۱۸ باید شاهد بازگشت نور چشمی هایشان به شهرهای خود شوند به همین خاطر آنها را با نیرهای بومی در فاز ۱۴ معاوضه می کنند تا مجبور نباشند شاهد اخراج نیروهای غیر بومی باشند.

صبح روز پنجشنبه تعداد زیادی از نیروهای بومی حراست فاز ۱۴ شرکت IPMI به دلیل عدم دریافت دستمزدهای معوقه خود و ظلمهایی که در حق نیروهای بومی روا داشته شده است دست به اعتصاب زدند و خواستار رفتن مهندس سید ضیاءالدین فائق مدیر حراست این شرکت شده اند.

به گزارش ایلیا نیوز : تعدادی از نیروهای حراست این شرکت که به دلیل عدم دریافت دستمزدهای معوق خود دست به اعتصاب زده بودند به خبرنگار پارس خلیج گفتند:در حالی که در روزهای پایانی سال به سر می‌بریم، هنوز شرکت IPMI نتوانسته است حقوق معوق کارگران خود  را که برخی مربوط به سالهای ۹۳،۹۴ و ۹۵ می باشد را پرداخت نماید.

این نیروهای بومی اظهار داشتند : متاسفانه اینروزها به دلیل اعتراضات پرسنل حراست به دلیل عدم دریافت معوقات خود، مدیران این شرکت اقدام به اخراج نیروهای بومی نموده اند و یا اینکه چندی پیش با دستور مهندس فائق ۶ نفر از نیروهای بومی از فاز ۱۴ به  به فازهای ۱۷ و ۱۸ منتقل شده اند که به زودی این نیروها با نور چشمی های عزیزان جایگزین خواهند شد.

آنها افزودند:تا به حال بارها با نامه نگاری های دسته جمعی از طریق امام جمعه، فرمانداری و برخی ارگانها و یا اعتصاب های دسته جمعی پیگیر این موضوع بوده ایم اما هیچ نتیجه ای در بر نداشته است و انگار صدای کارگران مظلوم بومی به هیچ جایی نمی رسد.

آنها گفتند: بعلت کمبود نیروهای حراست در فاز ۱۴، هم اکنون تعدادی از نیروهای حراستی غیر بومی را از فازهای ۱۷ و ۱۸ به این سایت انتقال داده اند و این چه توجیهی دارد که در همان زمان، نیروهای بومی حراستی را به فازهایی دیگر منقل میکنند جز اینکه مدیران این شرکت میدادنند که به زودی به دلیل اتمام پروژه در فازهای ۱۷ و ۱۸ باید شاهد بازگشت نور چشمی هایشان به شهرهای خود شوند به همین خاطر آنها را با نیرهای بومی در فاز ۱۴ معاوضه می کنند تا مجبور نباشند شاهد اخراج نیروهای غیر بومی باشند.

این در حالیست که چندی پیش نیز تعدادی از پرسنل حراست شرکت حافظان سرای پارس فاز۱۴پارس جنوبی  که زیر مجموعه شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران I.P.M.I نیز می باشد برای احقاق حقوق ازدست رفته خود در ۲۳ فروردین ماه سال جاری با حضور در سایت ۲ منطقه ویژه انرژی پارس (سایت ۲ کنگان) دست به اعتصابب زدند و از مسئولان منطقه ویژه انرژی پارس خواستند تا نسبت به پرداخت و حقوق معوقات آنها اقدامی شایسته انجام دهند که بلافاصله مدیران این شرکت در اقدامی عجیب ،با تهیه و نوشتن پشیمان نامه ای ،اعتصاب کنندگان را وادار به پس گرفتن ادعای حق و حقوق خود نمودند و مدیران این شرکت، نیروهای حراست را تهدید کرده بودند چنانچه این پشیمان نامه را که بیشتر متن آن شامل: اظهار ندامت و پشیمانی است را امضاء نکنند از کار اخراج خواهند شد. که متاسفانه نیروهای حراست از روی ناچاری تن به این خفت بزرگ دادند. (( اینجا ))

 شرکت IPMI در حال حاضر مسئولیت توسعه برخی فازها را برعهده دارد.

 

تصاویر زیر مربوط با اعتصاب کارگران حراست IPMI فاز ۱۴ پارس جنوبی است که از جلوی درب POGC  تهیه شده است.

اشتراک این خبر در :