تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی صبح سه شنبه بیست و یکم دی ماه با حضور گسترده مردم در مقابل دانشگاه تهران آغاز شد.
http://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333502.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333448.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333500.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333501.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333498.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333494.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333495.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333497.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333402.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333493.jpg

مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی

http://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333516.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333513.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333512.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333514.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333517.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333515.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333650.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333648.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333649.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333646.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333657.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333654.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333655.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/01/10/4/2333651.jpg

حضور رهبرمعظم انقلاب برای اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی.

عکس/ شخصیت ها در مراسم امروز دانشگاه تهران

مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی صبح بیست و یکم دی با اقامه نماز به امامت رهبر معظم انقلاب در دانشگاه تهران برگزار شد./ عکس: فرهاد خیابانی

اشتراک این خبر در :