دانش آموزان مدرسه‌ای در خیابان خیام شمالی مشهد به آتش نشانان زحمتکش قول دادند روز چهارشنبه‌سوری آنها را دچار دردسر نکنند.
به گزارش ایلیا نیوز ؛دانش آموزان مدرسه‌ای در خیابان خیام شمالی مشهد به آتش نشانان زحمتکش قول دادند روز چهارشنبه‌سوری آنها را دچار دردسر نکنند.

منبع:مقدم

اشتراک این خبر در :