به گزارش ایلیا نیوز براساس نتایج شمارش کل آرای شورای شهر دوراهک، اعضای اصلی این شورا به شرح زیر است:

حاج حسن دوراهکی ۱۵۰۷
سیدباقر حسینی ۱۱۴۵
غلام کوهی صفت ۱۰۱۳
محمد دوراهکی ۹۴۶
اکبر مبرزایی ۹۲۹
مرتضی دوراهکی ۷۳۷
زینب دوراهکی ۷۲۳
ابراهیم پاریابی ۴۶۵
احمد دوراهکی ۴۶۲
قاسم دوراهکی ۴۴۷
جمال خوش چشم ۴۴۴
عبداله عالی ۲۵۴
احمد رضا عبدالهی ۲۱۶

اشتراک این خبر در :