به گزارش ایلیانیوز؛ پیروزی و شکست در منطق آنکه سودای خدمت دارد،با آن کس که شیفته قدرت است،متفاوت است،
مناصب مسئولیتی،اگر در راستای تحقق عدالت و مبارزه با ویژه خواران بویژه مفسدان فامیلی نباشد،قطعا قدرت طلبی هیتلریسم است،
هشت سال قبل در چنین ایامی،تئوریسن جناح غربگرا،آقای سعید حجاریان،آرا قاطع بیست و پنج میلیونی محمود احمدی نژاد را به تدلیس انتخاباتی متهم کرد. و کشور از جناح غرب گرا هشت ماه، با کشته شدن تعدادی از هم وطنان،درگیر جنگ داخلی شد،آقای حجاریان،پرداخت سهام عدالت و توزیع سیب زمینی رایگان بین مردم را دلیل تدلیس انتخابات و تقلب سیستماتیک میدانست، و بدون پی گیری از مراجع قانونی،اصرار بر ابطال رای ۲۵میلیونی مردم داشت، که آن آشوب های داخلی مقدمه اعمال تحریم های فلج کننده علیه ایران شد  ودر پی آن رشد هفت درصدی اقتصادی ایران به زیر صفر رسید.
امروز اما سوالم از امثال حجاریان این است که آیا در این انتخابات تدلیس انتخاباتی صورت نگرفت؟آیا پیامک یارانه ارسال نشد؟آیا حقوق بازنشستگان دو روز قبل از انتخابات،افزایش نیافت؟آیا مستمری کمیته امداد بعضا سه برابر نشد؟آیا رقیب هراسی و اغفال عمومی و القا جنگ و دیوار کشی در پیاده روها، صورت نگرفت؟اگر برجامتان به ادعای شماسایه جنگ را برداشته بود،پس چرا با آمدن هرکس غیر شما دوباره باید جنگ میشد؟اگر چنین است که شما میگویید پس فاتحه دموکراسی درایران خوانده شده است و قطار انتخاب مردم باید بر ریل سران غرب مدام در حرکت باشد که جنگی رخ ندهد،،در این صورت، زین پس آمریکا باید برای ایران تصمیم بگیرد که چه کسی بیاید و چه کسی تخریب شود.از قیاست خنده آید خلق را.
من اما به اصل ساز و کار انتخاباتی در ایران نقد دارم که باید حل شود،باید روشن شود این خزانه خالی  چگونه در ده روز اخر سر ریز شد،باید روشن شود چرا بقول،رئیس دولت،
نظام چهل سال اعدام کرده است،اگر چنین است که شما میگویید پس امثال ما بی جهت سنگ چنین نظامی به سینه میزدیم و اگر دروغ باشد که هست،چرا ساختاری برای محاکمه سران در جمهوری اسلامی پیش بینی نشده است؟
ودر پایان بد نیست بگویم کم نیستند افرادی که با مشاهده هنجار شکنی رییس دولت و سکوت دستگاه های مسئول در قبال آن،در ماندن و رفتن مردد هستند،من هم جز آنانی ام که با خود میگویم اگر قرار باشد،بعضا روحانیت بلندگوی لیبرالیسم باشد،دادن این همه هزینه چرا؟ و ماندن در این جبهه با کدام استدلال؟
امروز ۱۶ میلیون نفر که از نظر شما افراطی و تند رو  هستند،امنیت هواداران شما را تامین کردند،تا با خیال راحت به جشن پیروزی شان بپردازند،
امروز در تهران و هیچ جای ایران تند رو ها حتی یک سطل زباله
هم آتش نزدند،راستی کدام یک نجیب ترند، و کدام یک به دموکراسی و آزادی نزدیک ترند؟
من سالهاست از شنیدن دموکراسی خنده ام میگیرد این بار کمی بیشتر.

اشتراک این خبر در :