به گزارش خبرگزاری ایلیا ؛ شعری که پیش روی شماست «فجر انقلاب» نام دارد . این شعر از سروده های شاعر انقلابی شهر دوراهک ، زائر احمد دوراهکی بوده که پیشاپیش برای تبریک دهه ی مبارک فجر سروده شده است.

 

فجر انقلاب
باز آمد ماه نو ماه امید
                   ماه بهمن با دوصد شوکت رسید
ماه بهمن با حضور ماهتاب
                   رهبر و هم منجی این انقلاب
بهمنی از جنس نور و افتخار
                   با خمینی رهبر پر اقتدار
 پا نهادیم در ره سازندگی
                   ساختیم این دیار را با بندگی
در خمینی عشق نهضت یافتیم
                   تار و پود نهضتش را بافتیم
انقلابی شد به عالم ماندگار
                   از خمینی شد به تاریخ یادگار
پرچم سبز و سفید و سرخمان
                   با وجود الله اکبر در میان

 

 شد نشان برتر ایران ما
                   در تمام این جهان و قرنها
رنگ سبزش شد امام منجلی
                   پیروِ نایبی چون سید علی
پاکی و لطف و صفا یعنی سفید
                   عشق یعنی قلب پاک یک شهید
سرخ آن یعنی نشان لاله ها
                   در کنار بیشه و نی زارها

 Zaer-ahmaddorahaki-7-11-94

اشتراک این خبر در :